Fargeblindtest | Fargeblindhetstest 2022

Fargeblindtest eller fargeblindhetstest utviklet for å teste blindhetstype og nivå av fargeblindhet ved bruk av kunstig intelligens.

Hva er fargeblindhet?

Fargeblindhet, også kjent som fargesynsmangel, er en medisinsk tilstand preget av manglende evne til å oppfatte spesifikke farger som de fleste vanligvis ser.

Folk med denne tilstanden kan være ute av stand til å skille mellom enkelte farger, eller de kan bare se lignende nyanser av farger som er forskjellige fra personer med normalt fargesyn.

En person med fargeblindhet er vanligvis ikke klar over at de har et problem med fargesyn før de er testet. Den vanligste typen fargeblindhet er arvelig, noe som betyr at den går i arv fra foreldre til barn.

I de fleste tilfeller påvirker fargeblindhet begge øynene likt. Noen ganger kan bare ett øye bli påvirket. Det er forskjellige grader av fargeblindhet, alt fra mild til alvorlig.

Noen personer med fargeblindhet kan bare se gråtoner, mens andre kan ha problemer med å skille mellom bestemte farger, grønt og rødt. De fleste mennesker med fargeblindhet kan tilpasse seg og leve normale liv. Det finnes ingen kur mot fargeblindhet, men spesielle kontaktlinser eller briller kan hjelpe noen mennesker med å takle tilstanden.

Hva er fargeblindtesten?

En fargeblindhetstest er en type perseptuell vurdering designet for å identifisere fargesynsmangler.

Disse testene bruker forskjellige kartmønstre, for eksempel fargehjul, fargesekskanter eller pseudo-isokromatiske rutenett, som bidrar til å fremheve distinkte fargeforskjeller som personer med normalt fargesyn lett kan skille. Likevel klarer ikke de som er fargeblinde å oppfatte.

Det finnes også datastyrte versjoner av disse testene som kan brukes til raskt og effektivt å evaluere fargedifferensieringsevnen. Mens fargeblindhetstester primært brukes til medisinske formål, kan de også brukes i andre omgivelser, for eksempel arbeidsplasser eller skoler, hvor det er viktig å sikre nøyaktighet av fargeoppfatning.

Samlet sett er en fargeblindhetstest et verdifullt verktøy for å vurdere omfanget av nedsatt fargesyn og identifisere passende behandlingsalternativer.

Hvordan ser fargeblinde farger?

En stor del av den menneskelige hjernen er dedikert til å behandle visuell informasjon. Selv om vi har en tendens til å ta vår evne til å se farger for gitt, er vitenskapen om fargesyn ganske kompleks.

Under normale forhold ser vi farger på grunn av måten lyset samhandler med øynene våre. Lys er en type energi som beveger seg i bølger, og disse bølgene kan skilles fra hverandre basert på deres bølgelengde.

Når lysbølger kommer inn i øyet, passerer de gjennom hornhinnen og pupillen før de når netthinnen.

Netthinnen er et lag med vev på baksiden av øyet som inneholder to typer celler:

  • Stenger - Staver er ansvarlige for å oppdage endringer i lysintensitet og former, mens kjegler er ansvarlige for fargesyn. Staver er bare ansvarlige for svart, hvitt og gråtoner.

  • Kegler - Det er tre typer kjegler som er følsomme for forskjellige bølgelengder. Når alle tre typer kjegler stimuleres, oppfatter vi følelsen av farge. Kjegler er ansvarlige for å oppdage rødt, grønt og blått lys.

Det totale antallet farger som ikke-fargeblinde kan se er bare 100 x 100 = 10 tusen eller bare 1 % av normalområdet.

Mange mennesker som har problemer med fargeblindhet har bare et delvis tap av følsomhet, noe som betyr at fargen er der, men er vanskeligere å legge merke til. Avhengig av alvorlighetsgraden kan antallet unike fargenyanser være rundt 10 % av det normale.

Typer fargeblindhet

Det finnes fire typer fargeblindhet. Hver av disse typene er forårsaket av en annen genetisk mutasjon.

1. Rød-grønn fargeblindhet

Rød-grønn fargeblindhet er den vanligste formen for fargeblindhet, og rammer opptil 8 % av mennene og 0,5 % av kvinnene. Personer med rød-grønn fargeblindhet har problemer med å skille mellom røde og grønne nyanser.

Denne fargeblindheten kan være forårsaket av en mutasjon i enten det blå, grønne eller røde kjeglefotopigmentet. Det overføres vanligvis fra foreldre til barn gjennom et autosomalt recessivt arvemønster.

Det er fire hovedtyper rød-grønn fargeblindhet:

  • Deuteranomali (dysfunksjon av grønn kjegle)
  • Protanomali (rød kjegledysfunksjon)
  • Deuteranopia (tap av grønn kjegle)
  • Protanopia (tap av rød kjegle)

Selv om det ikke finnes noen kur for rød-grønn fargeblindhet, kan personer med denne tilstanden lære å tilpasse seg og leve relativt normale liv. Mange land har lover og regler på plass for å hjelpe mennesker med fargeblindhet, for eksempel å bruke lysere farger på trafikklys og veiskilt.

2. Blå-gul fargeblindhet

Blå-gul fargeblindhet er den vanligste typen fargeblindhet, og rammer omtrent 4,5 % av mennene og 0,5 % av kvinnene. Det oppstår når det er et problem med de blåsensitive kjeglecellene i netthinnen.

Som et resultat har personer med blå-gul fargeblindhet problemer med å skille mellom blått og grønt, og mellom gult og lilla.

Blå-gul fargeblindhet kan være mild, moderat eller alvorlig, avhengig av hvor alvorlig kjeglemangelen er. Det finnes ingen kur mot blå-gul fargeblindhet, men det er mulig å håndtere tilstanden ved bruk av spesielle linser eller kontaktlinser.

3. Total fargeblindhet

Total fargeblindhet, eller akromatopsi, er svært sjelden, og rammer bare rundt 1 av 33 000 personer. Denne typen fargeblindhet er forårsaket av en mutasjon i både de røde og grønne kjeglefotopigmentene.

Total fargeblindhet, også kjent som fargesynsmangel eller CVD, er en synsforstyrrelse som gjør at individer har problemer med å skille farger. Denne tilstanden er forårsaket av defekte gener og kan påvirke mennesker i praktisk talt alle aldre. Imidlertid kan total fargeblindhet gjøre spesifikke oppgaver og aktiviteter mer utfordrende.

For eksempel bruker mange mennesker med hjerte-kar-sykdom spesialiserte tonede briller eller kontaktlinser for å hjelpe dem bedre å skille farger. I kontrast er andre avhengige av hjelpeteknologi som programvare som endrer farger til forskjellige gråtoner.

Total fargeblindhet bør ikke sees på som en vanskelighet, men snarere en mulighet til å lære nye måter å se verden rundt oss på.

4. Monokromatisme (sjeldent)

Monokromatisme er den sjeldneste formen for fargeblindhet, og rammer bare rundt 1 av 100 000 mennesker. Denne typen fargeblindhet er forårsaket av en mutasjon i alle tre kjeglefotopigmentene.

Fordeler med fargeblindhetstest

Det er flere fordeler ved å ta en fargeblindhetstest.

  1. Det kan hjelpe å identifisere årsaken til eventuelle fargesynsproblemer.

  2. For å utelukke andre potensielle årsaker til synsproblemer.

  3. For det tredje kan det bidra til å sikre at en mer alvorlig tilstand ikke forårsaker fargesynsproblemer.

  4. Det kan bidra til å gi trygghet for de som er bekymret for fargesynet sitt.

Selv om det er noen ulemper med fargeblindhetstesting (som kostnadene og ulempene), oppveier fordelene langt ulempene.